ZAPRASZAMY
Biblioteka jest czynna:
poniedziałek 8:00 - 11:00
wtorek 8:00 - 11:00
środę 11:05 - 14:05
czwartek 8:00 - 11:00
piątek 8.00 - 11.00

 


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Jednorazowo można wypożyczyć  cztery  książki na okres dwóch tygodni.

3.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może poprosić o przedłużenie terminu jej zwrotu.

4.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela - bibliotekarza.

5. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

6. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 

[Rozmiar: 13308 bajtów]

Od stycznia 2008 roku w bibliotece szkolnej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało uruchomione MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI. Pracownię wyposażono w 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, w urządzenie drukująco-kopiująco-skanujące oraz w multimedialny pakiet encyklopedii, słowników i atlasów PWN.
Z MCI korzystają uczniowie oraz  nauczyciele naszej szkoły. Zostali oni zapoznani z regulaminem pracowni multimedialnej. Zaznaczono również, że zasoby Internetu służą do poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Rodzice uczniów odwiedzających strony internetowe mogą być spokojni o dostępność niedozwolonych adresów, gdyż w każdym komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie stanowiące blokadę-CENZOR.


Czytelnikom oferujemy:

-księgozbiór liczący około 6 000 woluminów
-teczki tekstowe
-pakiet multimedialnych słowników, encyklopedii oraz atlasów PWN
-dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, itp.)
-czasopisma dla uczniów i nauczycieli: "Victor Junior",   "Świerszczyk", Kumpel, Płomyczek, Kubuś Puchatek ,"Głos Nauczycielski", "Biblioteka w Szkole",  "Życie Szkoły", Wszystko dla Szkoły, Nowa Szkoła


Copyright Š2008 SP6