Informacje

Dokumenty

Praca szkoły

Dokumenty dotyczące szkoły SP6

Statut szkoły w WORD-doc (720kB)


Wyprawka zerowki pdf (57kB)

Wykaz podręczników klas I-III doc (78kB)

Wykaz podręczników klas IV-VI doc (78kB)


PSO Język polski doc (73kB)

PSO Język angielski doc (55kB)

PSO Matematyka doc (55kB)

PSO Informatyka doc (55kB)

PSO Plastyka doc (29kB)

PSO Technika doc (59kB)

PSO Historia: klasa IV doc(31kB), klasa V doc(31kB), klasa VI doc (32kB)


WYMAGANIA EDUKACYJNE

Klasa Wymagania śródroczne Wymagania roczne
Nauczanie zintegrowane
kl. I doc (122kB) doc (120kB)
kl. II doc (82kB)
Język polski
kl. IV doc (64kB)
kl. V doc (154kB)
kl. VI doc (59kB)
Język angielski
kl. I doc (41kB)
kl. II doc (39kB)
kl. III doc (41kB)
kl. IV doc (57kB) doc (61kB)
kl. V doc (63kB) doc (62kB)
kl. VI doc (66kB) doc (64kB)
Informatyka
kl. IV pdf (405kB)
kl. V pdf (251kB)
kl. VI pdf (855kB)
Wychowanie fizyczne
kl. I-VI doc (40kB)
kl. V doc (71kB)
kl. VI doc (40kB)
Plastyka
kl. V-VI doc (35kB)
Muzyka
kl. IV-V doc (35kB)
Historia
kl. IV doc (100kB)
kl. V doc (54kB)
kl. VI doc (73kB)
Przyroda
kl. IV doc (86kB)
kl. V doc (79kB)
kl. VI doc (33kB)

Regulamin wypożyczania książek w biblotece dla klas I doc (33kB)


Copyright Š2008 SP6