Informacje

Dokumenty

Praca szkoły

Informacje o pracy szkoły

Godziny pracy szkoły : 700-1700

Godziny pracy świetlicy : 700-1630

Godziny pracy oddziału "0" : 800-1330, w piątek 800-1300

Godziny pracy sekretarza : 730-1530 , dyżur w kuchni 730-900
                                                 i 1300-1530

Godziny wydawania obiadów : 1130-1200, 1230-1300

Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 5 każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku Bank PEKAO SA o/Giżycko nr 70 1240 5787 1111 0010 5861 5705 (w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę) lub gotówką u sekretarza szkoły.

 


Copyright Š2008 SP6