Informacje

Informacje Prawne

Wnioski

Wyniki

  Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku

Szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku prowadzi nabór kandydatów do klasy pierwszej o profilu ogólnym i sportowym ( tenis stołowy i gimnastyka sportowa ) oraz do oddziału przedszkolnego ( pięciogodzinnego ) na rok szkolny 2017/2018. Dokumenty w sprawie rekrutacji można pobrać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio ze strony internetowej szkoły.

Termin składania dokumentów trwa :
1. do klasy pierwszej o profilu ogólnym - od 1 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.
2. od 1 marca do 17 marca 2017r.- do klasy pierwszej o profilu sportowym,
3. od 6 do 24 marca 2017 r. - do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.30. Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2017 r. planowane jest przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku do budynku Gimnazjum nr 1 , ul. Gimnazjalna 1. Zapraszamy.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6 w Giżycku o profilu sportowym - tenis stołowy i gimnastyka sportowa przedstawia sie następująco: 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy Pierwszej oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecka warunków lub kryteriów rekrutacyjnych ( zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych ) - od 1do 17 marca 2017 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego - 20-23 marca 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej - 24 marzec 2017 r.


Copyright Š2008 SP6