Informacje

Informacje Prawne

Wnioski

Wyniki

  Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku

Zarządzenia 369/2017 Burmistrza Miasta Giżycko w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacjnego i postępowania uzupełniajęcego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowycg i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko pdf (231kB)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko pdf (400kB)

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 1 doc (22kB)

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Giżycku. doc (75kB)

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku doc (68kB)

Kryteria testu sprawnościowego doc (38kB)


Copyright Š2008 SP6